Garancia és szavatosság

Szolgáltató betart minden, a Magyar Köztársaság jogszabályaiban előírt jótállási és garanciális kötelezettséget.

A megvásárolt terméket csak eredeti, sérülésmentes állapotban,a számla visszaküldése mellett cseréljük ki vagy vesszük vissza. Használt, vagy mosott ruhát higiéniai okokból semmilyen körülmények között nem veszünk vissza.
A postai úton visszajuttatott termékeket könyvelt küldeményként,(lehetőség szerint ajánlott, szolgáltatással kiegészítve)- megfelelő külső burkolattal ellátva,a számlával együtt adja fel. A Chameleonsport&Fitness. semmilyen módon nem felel a Posta által elvesztett, vagy a szállítás közben bármilyen módon keletkezett károkért.
Amennyiben hibás teljesítés történt (nem azt a terméket, nem azt a színt vagy méretet kapta, amit rendelt),- a visszaszállítás költségét a Chameleonsport&Fitness. viseli.
Szavatossági igény benyújtására a Ptk., ide vonatkozó szabályai, valamint a 49/2003 (VII.30) GKM rendelet- 'a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről' útmutatásai az irányadók.
Szavatossági igény benyújtása akkor jogos, ha a terméket az útmutatásoknak (bevarrt címke) megfelelően kezelték és rendeltetésszerűen használták.
A visszakapott termék a probléma jellegét illetően alapvetően kétféle lehet:
1. Javítható hiba:
Ebben az esetben a terméket szakműhelyünkben megjavítjuk, és a lehető legrövidebb időn belül a mi költségünkre visszajuttatjuk.
2. Nem javítható hiba:
Ebben az esetben a hibás árut kicseréljük, vagy a vételárat visszafizetjük.
A kedves vásárlónk döntheti el, hogy melyik megoldás kedvezőbb a számára.
A nem egyértelműen eldönthető, vagy vitás esetekben, illetve amikor szándékos rongálás gyanúja merül föl, a kérdéses termék - a hatályos jogszabályoknak megfelelően fogyasztó kérésére, független vizsgálatra kerül, ahol szakvéleményt készítenek róla. A további ügyintézést a szakvélemény megállapításai határozzák meg.

A felelősség korlátozása:
A www.chameleonsport hu webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását!
Különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.
A www.chameleonsport.hu semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:
-Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat.
-Működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza az áruház akadálytalan működését és a vásárlást.
-Meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
-Bármely levél,-függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése.
-Szoftver nem megfelelő működése.
-Programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.
-Bármilyen olyan árazási hiba, ami a termék vagy szolgáltatás beszerzési ára alatti értékesítési árat jelenít meg.
-Különösképpen igaz a megrendelés automatikus válaszlevelében megküldött adatokra.
-A www.chameleonsport hu nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt,vagy indirekt,- ami az áruházhoz való csatlakozás miatt következett be.
A vásárló felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.
Egyedül a vásárló felelős a www.chameleonsport hu áruházhoz való kapcsolódásáért és az áruházban történő vásárlásért.
A www.chameleonsport hu nem vonható felelősségre semmilyen (vis major) esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan,- ami nem az irányítása alatt áll.
A www.chameleonsport hu szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt.
A változás a webáruházban történt megjelenítés időpontjától lép életbe.
Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor online megtalálható a www.chameleonsport hu áruházban.
Bármely résztvevőnek, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással.
A www.chameleonsport hu oldalon található képek az eredeti termékekről készültek.
A képmegjelenítési technológiák miatt azonban a képek és a termékek valóságos megjelenése között eltérés lehetséges,(ide értve első sorban a színek megjelenítése).
Így az oldalon található képek csak illusztrációnak minősülnek.
Tilos a honlap elektronikus tárolása, feldolgozása és üzletszerű felhasználása.
Kajos Gabriella EV/ You&Yours 2014 Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos ezen honlaphoz bármilyen kapcsolást (linket) létrehozni!

Közösségi média